Best of Travel heeft respect voor je privacy

Je vertrouwt Best of Travel een klein stukje van jouw gegevens toe. Je mag gerust zijn dat we heel strikt omgaan met die info. Ons privacybeleid voldoet aan de Europese regelgeving (GDPR). En ook zonder die regels verdient u gewoon een correcte bescherming. Alles wat we jou daarover willen vertellen, lees je hieronder.

Wij zijn Best of Travel

Met ‘wij’ bedoelen we op deze pagina gewoon Best of Travel en onze divisies Aussie Tours, Africa Tours, Asia Tours en Latin Tours. Dat zijn de merknamen die we gebruiken om onze reizen aan jou voor te stellen. Zoals het hoort in een privacypagina geven we je 100% duidelijk onze gegevens:

  • onze bedrijfsnaam is VERHOEST & DECORTE BVBA. Maar geef toe, onze merknamen klinken toch net iets inspiratievoller.
  • maatschappelijke zetel en kantoor: Koestraat 187, 8800 Roeselare
  • ondernemingsnummer BE0460.017.649
  • aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Reisbureaus.

Waarschijnlijk vind je het makkelijker om ons te bellen of mailen als je een vraag hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens in plaats van langs te komen. Het aanspreekpunt voor al die vragen, verzoeken of klachten is zaakvoerder Els Verhoest (els@bestoftravel.be). Je kan ons natuurlijk ook contacteren op het algemeen emailadres info@bestoftravel.be of telefonisch op het nummer 051/70.05.16.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit kan gaan om (potentiële) klanten, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, personeelsleden enz. Het gaat om je gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die je met ons of een van onze divisies sluit. Ook om de gegevens die nodig zijn voor het correct uitoefenen van onze commerciële activiteiten.

Het kan gaan om je naam, voornaam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, enz.

We verwerken weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR. Toch kan dit gebeuren. Want klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan ons mee te delen. Denk aan voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven. Dat kan gewoon door de aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst.

Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als je die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van je reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Best of Travel gebruikt dit emailadres alleen voor de diensten waarop je inschreef. Uiteraard kan je op eender welk ogenblik weer uitschrijven. Je vindt daarvoor een link onderaan elke nieuwsbrief. Of stuur ons een mail naar camille@bestoftravel.be of info@bestoftravel.be.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wees gerust. We doen heel normale dingen met de persoonsgegevens die je ons geeft. In het kort: we gebruiken je data alleen om je de info te sturen die je vroeg en je advies te sturen over je reizen.
Via onze online formulieren, per telefoon of gewoon in een gesprek kan je: - je inschrijven op onze vakantietips via mail - diensten of producten bestellen - je inschrijven op een activiteit. - of informatie aanvragen

Dat zijn dan ook de doelen waarvoor we jouw data gebruiken. Eventueel kunnen we je ook contacteren voor een onderzoek naar klantentevredenheid of om info te geven over aanvullende of verwante producten en diensten. Als je bent ingeschreven op onze nieuwbrief kunnen we je bijvoorbeeld inlichten over reizen of promoties die voor jou interessant zijn. We doen dit, zoals in het verleden, natuurlijk altijd binnen redelijke grenzen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Er zijn ook zaken die we expliciet niet doen. Zo geven we je gegevens nooit door met een commercieel doel aan andere bedrijven. In functie van de organisatie van je reis kan het natuurlijk wel zijn dat we jouw gegevens (moeten) doorgeven (bijv. aan een hotel dat voor jou geboekt wordt). Daarover verder meer.

Op welke basis doen we dit?

We verwerken jouw gegevens vooral op basis van de grondslag ‘toestemming’ en ‘uitvoering contract’. Dat zijn de meest logische van de 6 voorziene grondslagen in de wet om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming’ wil zeggen dat we jouw gegevens alleen mogen bijhouden en jou informeren als je daar expliciet de toestemming voor geeft (bijvoorbeeld door aan te vinken dat je jouw toestemming geeft om je te e-mailen). Natuurlijk kan je jouw toestemming zonder kosten weer intrekken (bijv. via de uitschrijflink in de mail die je krijgt).

Als er ook effectief een voorgenomen of lopende overeenkomst is, dan mogen we jouw gegevens gebruiken om te leveren en uit te voeren wat je bij ons bestelde of zou bestellen. Logisch, maar we moeten het wel even in onze privacyverklaring zetten.
In het geval dat we jou op papier iets willen toesturen kan het ook zijn dat de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van toepassing is. Dat wil zeggen dat we jou per post ook iets mogen opsturen als we denken dat je daardoor een betere klant kan worden. Natuurlijk doen we dat alleen maar als we denken dat ook jij daar beter van wordt. In tegenstelling tot e-mail, is je expliciete toestemming hier niet nodig. Wil je dit liever niet? Laat het ons dan weten.

Hoe krijgen we die gegevens?

We verkrijgen de persoonsgegevens die we verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via medereizigers). Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken in het kader van een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Zoals hierboven al staat krijgen we ook gegevens via onze online formulieren, per telefoon of gewoon in een gesprek als je:

  • inschrijft op onze vakantietips via mail
  • Diensten of producten bestelt
  • inschrijft op een activiteit
  • of informatie aanvraagt

We bewaren ze niet langer dan nodig

We houden de persoonsgegevens die we verwerken,__ niet langer bij dan nodig__ voor de doeleinden van de verwerking.
In principe bewaart Best of Travel de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die je met Best of Travel afsloot, ofwel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat we de persoonsgegevens natuurlijk langer bijhouden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Best of Travel niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In geval van een eventueel rechtsgeding kunnen de gegevens worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.
Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij we ze op de ene of andere manier noodzakelijk moeten bijhouden om aan te tonen dat Best of Travel de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd.
We houden de persoonsgegevens die we verwerken, maximaal up-to-date en wissen of verbeteren ze waar nodig.

We beveiligen jouw gegevens zoals het hoort

We waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat we maatregelen nemen tegen datalekken. We nemen die maatregelen zowel op technisch als organisatorisch vlak. We slaan belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Géén commerciële doorgave aan externe partners

We geven jouw gegevens nóóit door om commerciële redenen (een ander bedrijf die jou reclame wil opsturen).
We verwerken de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf. We doen dat intern of voor meer complexe bewerkingen (bijv. een mailing in verschillende versies naar ons hele klantenbestand) laten we ons helpen door een externe gespecialiseerd bedrijf.

Wij geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om jouw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen aan de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, lokale dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen). We delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens mee.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant. De klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zullen we hiervoor in de mate van het mogelijke de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

We zien er maximaal op toe dat de externe partners die ons kunnen helpen bij de verwerking van de gegevens of die er (mee) verantwoordelijk voor zijn, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten

Dat je onderstaande rechten hebt, is voor ons gewoon de logica zelf. De privacywetgeving verplicht ons wel om jou deze rechten mee te delen. Plichtsgetrouw als we zijn, doen we dat dan ook. 1. Inzage: wil je graag weten wat wij over jou opslaan? Geef een seintje en we geven je uiteraard inzage. 2. Rechtzetting: hebben we iets fout over jou opgeslagen? Een fout in je naam? In je postcode? Iets anders? Je hebt het recht om je data te laten verbeteren. 3. Verzet: je wil wel in onze database blijven zitten, maar je wil niet dat we jou contacteren? Deel het ons mee. We duiden jouw contactvoorkeur aan. 4. Recht om de verwerking te beperken tot louter ‘opslag’: dit lijkt goed op het vorige punt. Wat is het verschil? Bij punt 3 gaan we jou niet meer contacteren, maar we mogen je data wel nog verwerken (bijv. voor een analyse). Als je beroep doet op dit 4de recht, dan mogen we jouw gegevens alleen nog opslaan (en ze niet gebruiken). De wet bepaalt deze optie als een soort ‘tijdelijke freeze’. Dat is nodig voor het geval wij het niet eens zijn met jouw vraag om pakweg je gegevens te verbeteren. Heel eerlijk: ook zonder deze verplichting zouden we gek zijn jou te contacteren als je dat niet wil. 5. Recht om vergeten te worden: wil je helemaal weg uit ons bestand? En niet gewoon de verwerking en contactmogelijkheden beperken (recht 3 en 4). Dan moet je gebruik maken van dit recht. We wissen jou dan uit onze database.__ Let op: dat is niet altijd de beste optie__: als je klant bent bij ons, dan vind je het best handig dat we jouw gegevens kennen. Deze vergeetput-optie zorgt soms ook voor vreemde situaties: je kan later opnieuw in de database komen, maar omdat we jou helemaal moesten schrappen, kunnen we niet meer weten dat je ons al vroeg om geschrapt te worden. Waarschijnlijk is het dus beter om gebruik te maken van recht 3. 6. Recht om je te verzetten tegen profiling. Op basis van analyse in onze database zouden we de ene groep klanten andere info kunnen sturen dan de andere groep klanten. In de GDPR heet dat ‘profiling’. Als we dat wel zouden doen, dan heb je het recht om ons te vragen dat niet te doen bij jou of om jou de kans te geven het effect van die profiling met een echte medewerker te bespreken. 7. Data-overdracht: je mag ons vragen om de data die je ons hebt gegeven aan jou over te dragen (zodat je ze kan delen met een ander reisorganisator). Het gaat dus om de data die je ons zelf gaf bij het invullen van een formulier (bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen).

Wil je beroep doen op één van bovenstaande rechten? Laat het ons gewoon even weten. Je vindt onze contactgegevens in het eerste punt van dit privacybeleid. Natuurlijk is dat kosteloos. Alleen bij overmatig belastende verzoeken die verder gaan dan een normaal gebruik, kunnen we je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

We gebruiken deze cookies hiervoor:

Google Analytics: om te kijken hoe goed onze site het doet. Die data zijn niet gepersonaliseerd. We weten met andere woorden niet hoelang jij bijvoorbeeld op een bepaalde pagina van onze site zit. We houden geen informatie bij over je individuele surfgedrag.

Google Tag Manager

Google Analytics Remarketing: om je aanbiedingen te laten zien van producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent.

Facebook Pixel: om je relevante advertenties te tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Contentful: is ons content management systeem. In makkelijke woorden, het systeem waar we onze digitale content voor de website in kunnen maken, bewerken en publiceren.

Cloudfare: om de prestaties en beveiliging van onze website te verbeteren. Cloudflare kan bepaalde informatie verzamelen en verwerken, zoals IP-adressen en verkeersgegevens, om ons te beschermen tegen beveiligingsbedreigingen en om de snelheid en betrouwbaarheid van onze website te optimaliseren.

Cloudinary: gebruiken we om afbeeldingen en media op onze website te beheren en te optimaliseren. Cloudinary kan bepaalde informatie verzamelen en verwerken, zoals metadata van geüploade bestanden, om ons te helpen bij het leveren van een betere gebruikerservaring en het verbeteren van de prestaties van onze website.

Matomo: is een webanalysetool, om anonieme informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website. Matomo plaatst cookies op jouw apparaat om ons te helpen bij het analyseren van websiteverkeer en het begrijpen van hoe je onze site gebruikt.

Mailjet: Wij maken gebruik van Mailjet voor het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven naar onze abonnees. Mailjet kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals jouw e-mailadres en naam, om je relevante inhoud en updates te sturen.

HubSpot CRM: is er om onze klantrelaties te beheren en onze marketinginspanningen te stroomlijnen. HubSpot CRM kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals jouw naam, contactinformatie en interacties met onze website en inhoud.

Meta Events Manager: analyseert get gedrag van bezoekers op onze website om gerichte advertenties weer te geven. Meta Events Manager kan informatie verzamelen, zoals jouw IP-adres, browsertype en interacties met onze website.

Google reCAPTCHA: Helpt ons om onze website te beschermen tegen spam en misbruik.

Google Analytics 4: Onze website maakt gebruik van Google Analytics 4 om websitegebruik te analyseren. Google Analytics 4 plaatst cookies op jouw computer en verzamelt informatie over je gebruik van de website. De door cookies gegenereerde informatie wordt naar servers in de VS verzonden en door Google gebruikt om rapporten over websiteactiviteit op te stellen.

Hotjar Surveys: Onze website maakt gebruik van Hotjar Poll & Survey widgets om jouw feedback te verzamelen en onze diensten te verbeteren.

Videobyte, Videology, Video Reach: gebruiken we om videocontent te hosten en te analyseren.

Je hebt het recht een klacht in te dienen over ons privacybeleid

We proberen 100% correct de wet na te leven in ons privacybeleid. Heb je toch een klacht? Dan mag je ons dat altijd laten weten.

Jouw aanspreekpunt bij Best of Travel en haar divisies lees je bij de start van deze tekst. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA. Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je vindt ze hier: www.privacycommission.be.
Of hier: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.